beleidsonderzoek

Bruno Steiner heeft ruime ervaring met het beantwoorden van beleidsvragen, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau. De invalshoek is afhankelijk van plaats, tijd en klant. De ene keer stelt hij als advocaat van de duivel de vraag: Waar dient al dat beleid eigenlijk toe? Dan weer is hij meedenker: Als dit ons doel is, hoe kunnen we dat met de beschikbare middelen het best voor elkaar krijgen? Meestal is hij beide tegelijk.
Hij is gefascineerd door onderzoeksvragen: Hoe zit dit beleid in elkaar? Hoe werkt dit gemeentelijk instrument? Hoe kunnen we de organisatie beter laten functioneren? Hij is niet vies van fundamentele vraagstukken, maar de praktische bruikbaarheid vormt de uiteindelijke toetssteen.