dienstverlening

bruno steiner advies onderzoekt en adviseert over de financiële verhoudingen tussen bestuurslagen(o.a. het gemeentefonds en het provinciefonds voor ministeries, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en de Raad voor de financiële verhoudingen.

Ook doet hij onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid in opdracht van lokale rekenkamers. Zijn dienstverlening betreft ook het financiële beleid van gemeenten.

De vorm van de advisering varieert van grote onderzoeksrapporten tot korte notities. Af en toe verzorgt Bruno Steiner trainingen en cursussen, zowel aan groepen als individuen. Bij tijd en wijle is hij gastdocent aan universiteiten.