overheidsfinanciën

Voor Bruno Steiner is geld geen doel op zich, wel een belangrijk middel om overheidsbeleid te verwezenlijken. De overheid als geheel ontvangt haar financiële middelen uiteindelijk van burgers en bedrijven, die daar iets voor terug willen zien. Dus is het belangrijk na te gaan wat er met dat geld gebeurt. Doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid moeten daarom zowel kritisch als opbouwend worden beoordeeld. Specifiek voor gemeenten en provincies komt daar bij, dat zij veel van hun geld van de rijksoverheid ontvangen, zodat het nodig en nuttig is de financiële verhouding tussen Rijk en lagere overheden kritisch te volgen.