bruno steiner advies

Bruno Steiner richtte in 2002 de eenmanszaak bruno steiner advies op. Deze staat  Rijk, gemeenten en andere overheden bij in vraagstukken van beleidsvorming en – evaluatie. Het bijzondere van bruno steiner advies is de combinatie van algemene beleidskennis, sociaal-wetenschappelijke onderzoekservaring en financiële expertise, zowel theoretisch als praktisch. Dit komt van pas bij werkzaamheden voor bijvoorbeeld lokale rekenkamer(commissie)s en bij onderzoek en advies over de verdeling van rijksgelden over gemeenten en provincies.
Regelmatig is het formaat van een eenmanszaak te klein. Dat lost Bruno Steiner op door het tijdelijk uit te bouwen tot een projectorganisatie die de aangenomen opdracht efficiënt en flexibel kan uitvoeren. Daartoe werkt Bruno Steiner samen met andere zelfstandige adviseurs en onderzoekers of met grote bureaus. Sinds 2011 heeft hij tweemaal vruchtbaar samengewerkt met bureau Panteia.