publicaties

Come back van fysiek domein in begrotingen 2019 van gemeenten

 

Onderzoek gemeenten met een centrumfunctie (2018)

 

Rapport IBP en Financiën SD (bsa 2018 webversie)

juni 2018

Rapport Evaluatie RKC Haarlemmermeer (bsa juni 2018)

juni 2018

Fictief budget en lasten gemeentelijk minimabeleid DEF (bsa 12 feb 2018)

februari 2018

Vooronderzoek centrumfunctie gemeentefonds (13 maart 2017)

maart 2017

Geldstromen SD Drechtsteden in Sociaal Domein (bsa feb 2016 webversie)

februari 2016

“Overige eigen middelen”(OEM) van de gemeenten in 2006/15 - deel 1“Overige eigen middelen”(OEM) van de gemeenten in 2006/15 - deel 2“Overige eigen middelen”(OEM) van de gemeenten in 2006/15 - deel 3

februari 2016

Almelo en verdeelmodellen (bsa mrt 2015 webversie)

maart 2015

Evaluatie “krimpmaatstaf” gemeentefonds

in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, februari 2015

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Prof. dr. M.A. Allers (COELO), Drs. B. Steiner (bruno steiner advies)

Rapport VO (bsa Panteia)

in opdracht van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, december 2013

Gemeenten in perspectief

prof. dr. M.A. Allers (COELO), dr. C. Hoeben (COELO), J.B. Geertsema MsC (COELO), Bruno Steiner (bsa), COELO, Rijksuniversiteit Groningen, september 2013 

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Dongeradeel

met drs. E. Fogl, in opdracht van rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, juni 2013 

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Kollumerland c.a.

met drs. E. Fogl, in opdracht van rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, juni 2013

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Achtkarspelen

met drs. E. Fogl, in opdracht van rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, mei 2013

Notitie Over noodzaak actualisatie “nader POR-onderzoek 2010” verdeling Gemeentefonds

in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, oktober 2012

Informatiegehalte paragraaf demografische ontwikkeling in gemeentelijke begrotingen 2011/13 en rekeningen 2011

februari 2013

Evaluatie meerjarige aanvullende uitkering Wet Werk en Bijstand

met drs. M.W.H. Engelen en dr. N.E. Stroeker, Panteia, juni 2012.

Uitgavenbehoeften van Nederlandse gemeenten

met dr. M.A. Allers, COELO, september 2007

213a-rapport Wegenbeheer in Meppel en 9 gemeenten

februari 2007

Cluster Bestuursorganen in gemeentefonds is goed bemeten en goed verdeeld, Bank en Gemeente

mei/juni 2006

Uitgavenanalyse gemeentefondscluster Bestuursorganen

april 2006

213a-rapport WVG Meppel

juni 2005

213a-Rapport Bezwarencommissie Meppel

februari 2005

Ongezien geloven maakt plaats voor verzakelijking, interview VNG Magazine

september 2004

Subsidies favoriet bij onderzoek, Binnenlands bestuur

september 2004

Onderzoek rekenkamerfunctie 1991 tot medio 2004, ministerie BZK

september 2004

Rekenkamer(commissie)s focussen op doelmatigheid en doeltreffendheid, Bank en Gemeente

december 2004